DIFFUUS GLAS

LED BELICHTING

VERTICALE VENTILATIE

WATERLOZING

BLAD BEMONSTERING

DIFFUUS GLAS

In de nieuw gebouwde kassen wordt er gebruik gemaakt van diffuus glas. Het licht, genaamd diffuus licht, is verstrooid licht dat dieper doordringt in het gewas. Hierdoor wordt een groter oppervlakte van de plant belicht en wordt er meer CO2 opgenomen en verwerkt. Dit is duurzaam en leidt tot betere groei, productie en kwaliteit.

Duurzaam telen diffuus glas
Duurzaam telen led belichting

LED-BELICHTING

Sinds 2013 wordt er gebruik gemaakt van LED-belichting in de kassen. Door deze belichting kunnen we jaarrond tomaten produceren. Daarnaast is de kwaliteit en vitaliteit van de tomaten beter, kunnen we eerder oogsten en besparen we op energiekosten.

VERTICALE VENTILATIE

Verticale ventilatie is een onderdeel van de moderne tuinbouwkassen. Deze vorm van ventilatie leidt tot een beter kasklimaat. Er is onder andere een betere verdeling en opname van CO2, betere beheersing van de luchtvochtigheid en er is geen stilstaande lucht onderin het gewas.

Duurzaam telen verticale ventilatie
Duurzaam telen waterlozing

WATERLOZING

Vanaf 1 januari 2018 worden bedrijven verplicht restwaterstromen te zuiveren. Dit houdt in dat  zuiveringsinstallaties minimaal 95% van de gewasbeschermingsmiddelen verwijderen uit het te lozen water.

BLADBEMONSTERING

Iedere week worden er bladmonsters genomen van het gewas en deze worden onderzocht op voedingselementen. Dit wordt gedaan zodat de juiste voedingselementen worden toegevoegd en duidelijk is welke voedingselementen niet worden opgenomen door het gewas.

Duurzaam telen bladbemonstering