Op een donkere decemberwoensdag staat Maurice Langeslag samen met Nikki en Tom Peters van Wim Peters Kwekerijen tussen de bedrijven door buiten een grote partytent op te zetten. Kerst komt eraan en dat wordt die vrijdag met een personeelsfeest gevierd.

Het moment is tekenend voor het Brabantse familiebedrijf met Haagse oorsprong. In Someren heeft met de drie kinderen van teler Wim inmiddels de vierde generatie zijn intrede gedaan in een stevig geprofessionaliseerd tomatenteeltbedrijf. De meest in het oog springende stap is die van twee jaar geleden, toen met eigen afzet is begonnen.

De stap past in het omvangrijke actieplan waar inmiddels een vierkoppige directie Een nieuwe opvallende stap is aanstaande: zelfstandige beursdeelname aan Fruit Logistica 2024.samen met de kinderen van Wim, die ‘langzaam erin rollen’, werk van maakt. Het doel: ook over honderd jaar de familietraditie nog voort kunnen zetten. Wim: “Ondanks onze groeiambities willen we dat sociale familiebedrijf blijven. Dat is soms best lastig, maar het zit wel in ons DNA.”


Maurice Langeslag, Nick Greijmans, Tom Peters, Lisa Peters, Wim Peters, Nikki Peters en Wilbert van Bussel. Wim: “Ik had en heb veel vertrouwen in het team.”

Klantgericht tomaten telen
Een hele heftige hagelbui leek in de zomer van 2016 heel even een eind te maken aan alle ambities. De kassen lagen volledig in puin. Nog altijd vraagt ‘eigenlijk iedereen’ er in gesprek met de mensen van Wim Peters Kwekerijen naar. Wij slaan het onderwerp deze keer over, al gaf het moment wel de aanzet aan voor professionalisering die sindsdien in Someren is ingezet.

In totaal 31 hectare telt Wim Peters Kwekerijen anno nu. Daarvan is 21 hectare uitgerust met belichting. Deze winter gaan op 15 hectare de lampen aan. Afgelopen winter was dat op 4 hectare, vanwege de energiecrisis. Het tomatenteeltbedrijf kiest sinds 2017 voor klantgericht tomaten telen.

Die keuze uit zich onder meer in een teelt met kassen die zijn ingericht in kleinere vakken die apart aangestuurd kunnen worden én de keuze voor exclusievere rassen. Wie in Someren aanklopt voor tomaten, kan kiezen uit onder andere troscherrytomaten, pruimtomaten, Coeur de Boeuf-tomaten, San Marzano-tomaten en wat ze in Someren ‘smaaktrostomaten’ noemen. Kortom, niet de standaard rassen, maar de exclusievere soorten.


Maurice: “Wij vinden het een sport, die lastigere teelten.”

Assortiment
In het rassenassortiment zit continu ontwikkeling. Nieuwe rassen uit het portfolio van veredelingsbedrijven komen er op eigen initiatief soms bij. Andersom gebeurt het ook dat klanten vragen of ze in Someren iets exclusief voor de klant willen telen. Maurice: “In een lange termijnrelatie staan we daarvoor open.” In 2024 komen er twee soorten bij. Welke precies, dat blijft medio december nog even geheim.

De tomaten die ze in Someren telen, gaan hoofdzakelijk onder private label de deur uit. Maurice: “Als maatwerkteler denken wij maximaal mee in teelt- en verpakkingswensen. Vakmanschap staat daarin centraal. Vakmanschap vanuit teeltervaring en optimale teeltomstandigheden.”


Uitbreiding van de eigen-merklijn in 2023 met het merk Ajara met daarin de San-Marzano-tomaat.

Tomaten die niet onder private label verkocht worden vinden hun weg naar de markt in eigen merk-dozen met een herkenbare eigen huisstijl die verwijst naar Wim Peters Kwekerijen. Met ingang van 1 januari 2022 doen ze dit zonder tussenkomst van coöperatie ZON. Het merk ‘Umami’ kwam in 2021 al op de markt voor troscherrytomaten. Dit jaar werd deze lijn uitgebreid met het merk ‘Ajara’ waarin onder andere de nieuwste aanwinst wordt verhandeld: de San Marzano-tomaat.

Het afscheid van ZON werd in 2021 weloverwogen genomen. Wim: “In dat jaar kreeg ik uit meerdere hoeken de bevestiging om die stap te zetten. In een gesprek met een van onze relaties kreeg ik te horen: ‘Jij bent de uitzondering.’ Ik ken ook niet veel andere telers die doen wat wij doen, en dat op ruim dertig hectare.”


Eigen merkdozen van Wim Peters Kwekerijen

Keiharde bevestiging
In Someren hebben ze geen spijt van de stap. Integendeel. “Wij wilden harder dan binnen de coöperatie kon”, stelt Maurice. Hij wijst, naast het ‘vrijer kunnen werken’ als hoofdreden voor de stap, op de bekende voordelen zoals kortere lijnen. “Klanten vragen daar steeds meer om.” In het geval van het verkoopteam van Wim Peters Kwekerijen betekent het dat de verkopers, indien nodig, razendsnel met de teeltmannen in de kas naast het kantoor kunnen schakelen. Met het klantcontact zat het altijd al goed, benadrukt Wim. “Ik wist eigenlijk altijd al wel van iedere pallet waar die heen ging.”

Sinds de stap naar eigen verkoop kreeg de tuinbouw te maken met de energiecrisis, terwijl een staartje corona ook nog meespeelde. “Het heeft absoluut geholpen dat we al zo nauw contact met onze klanten hadden”, geeft Wim aan. Zoals veel telers moest er over het doorberekenen van gestegen kosten gesproken worden. Maurice knikt. “De crisis was een keiharde bevestiging dat we goed hebben gedaan aan de stap die we gezet hebben.”


Wim Peters Kwekerijen plaatste zwaluwkasten

Duurzame daden
Nu die laatste stap is gezet, blijft men in Someren stappen zetten. Belangrijk hiervoor is een duurzaamheidsmanifest met de naam ‘The Future of Tradition’. Het plan focust op een vijftal pijlers, te weten energie- en milieu, water, biodiversiteit, reststromen en de lokale gemeenschap.

Op al die vlakken worden stappen gezet. Wim noemt de eerste pijler, energie- en milieu, “misschien wel de moeilijkste”, terwijl hij de pijler biodiversiteit “misschien wel de leukste vindt.” Wim Peters Kwekerijen wil in 2033 van het gas af. Daarvoor onderzoekt men momenteel diverse opties, naast de al aanwezige wkk’s en biomassacentrale. Op het gebied van biodiversiteit zijn met schapen als maaiploeg en vogels als plaagbestrijders al stappen gezet. Technisch zet men ook stappen, door bijvoorbeeld voor eind 2024 alle kassen af te gazen.

Het duurzaamheidsplan wordt uitgevoerd met werkgroepen, waarbij het bedrijf gaandeweg heeft ontdekt dat sommige onderwerpen de medewerkers extra aan het hart gaan. “In een serie video’s die nog naar buiten komt, ga je dat zien”, verklapt Wim alvast.

De ambitieuze (duurzaamheid)plannen spreken tot de verbeelding. Ook bij de afnemers van hun tomaten. “Dat wij gevraagd worden onze duurzaamheidspresentatie op het hoofdkantoor van een supermarktketen te delen is een mooie erkenning voor waar je mee bezig bent.”


Waterbassin in het door Wim Peters Kwekerijen gecreëerde recreatiegebied rond de kassen.

Zelfstandig naar Berlijn
Groeiambities zijn er ook. Dat blijkt ook wel uit een nieuwe stap die komend voorjaar gezet zal worden. Wim Peters Kwekerijen zal met een eigen stand op Fruit Logistica in Berlijn staan. “Dat we die stap gaan zetten, zegt misschien wel genoeg”, erkent Wim. “Drie jaar terug, toen het idee van de eigen afzet begon te spelen, hadden we niet gedacht dat we nu al zo ver zouden zijn.”

De professionalisering van de organisatie heeft daarbij geholpen, net als de komst van de vierde generatie. “De jongeren, die willen vooruit. Onze afzet en organisatie zijn klaar voor groei.” En lachend: “Nee, die stand, die gaan we niet zelf bouwen. Maar reken maar dat die mooi wordt.”